Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tường thuật Lễ bế mạc Giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái lần thứ XVII năm 2019

22:30 | 24/03/2019 335 lượt xem