Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tường thuật: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII

20:07 | 20/10/2018 2,037 lượt xem