Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ Yên Bái xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới

19:32 | 04/04/2019 80 lượt xem