Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ Yên Bái với các hoạt động an sinh xã hội

19:42 | 26/03/2019 227 lượt xem