Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ Trạm Tấu ra quân cải tạo cảnh quan, phát triển du lịch tại xã Xà Hồ

19:42 | 26/03/2019 637 lượt xem