Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Tuổi trẻ Trạm Tấu ra quân cải tạo cảnh quan, phát triển du lịch tại xã Xà Hồ

19:42 | 26/03/2019 692 lượt xem