TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tuổi trẻ LLVT tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

18:27 | 19/07/2017 482 lượt xem