Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

18:27 | 19/07/2017 530 lượt xem