Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

19:21 | 18/11/2018 271 lượt xem