KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

16:44 | 14/08/2019 71 lượt xem