Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuần lễ giới thiệu các nông sản Yên Bái tại Siêu thị Big C Thăng Long - Hà Nội

17:34 | 30/11/2018 296 lượt xem