Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tư tưởng của Bác về vai trò của phụ nữ

17:52 | 10/01/2017 475 lượt xem