Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tủ sách phụ nữ khuyến học góp phần xây dựng văn hóa đọc

18:08 | 24/04/2019 49 lượt xem