Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Truyền hình Dao Yên Bái số 2 tháng 10 năm 2015

09:09 | 27/10/2015 1,402 lượt xem