Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Truyền hình dân tộc tiếng Thái số 2 tháng 12 năm 2017

11:23 | 27/12/2017 374 lượt xem