Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Em hỏi anh đi đâu 6:23 Em hỏi anh đi đâu 15:55 | 19/09/2011
Chúc mừng năm mới 7:00 Chúc mừng năm mới 15:51 | 19/09/2011
Bài ca cây chè 6:13 Bài ca cây chè 15:48 | 19/09/2011