Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ khai giảng năm học 2018 – 2019

18:49 | 16/11/2018 576 lượt xem