Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - TP Yên Bái giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

19:43 | 14/11/2018 1,790 lượt xem