Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trưởng thôn Mùa A Chang học và làm theo Bác

16:46 | 12/05/2019 65 lượt xem