Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường TH và THCS Tân Đồng thi đua dạy tốt, học tốt

19:16 | 08/01/2019 716 lượt xem