Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Quân sự tỉnh Yên Bái gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống

19:57 | 13/04/2018 498 lượt xem