Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo

19:46 | 06/08/2018 179 lượt xem