Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo

19:46 | 06/08/2018 83 lượt xem