Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Chính trị tỉnh phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

19:11 | 09/05/2019 130 lượt xem