Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái tổ chức Hội thi Nữ sinh tài năng duyên dáng năm 2017

19:17 | 13/11/2017 217 lượt xem