Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái phát động hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2018

20:13 | 02/10/2018 279 lượt xem