LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Trung úy Trần Khánh Chi - Bông hồng thép trong lực lượng cảnh sát cơ động.

19:03 | 12/06/2017 5,209 lượt xem