Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Y tế thành phố đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân trong dịp Tết

16:51 | 19/02/2018 322 lượt xem