Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khai trương Đơn vị thận nhân tạo

17:28 | 16/12/2018 552 lượt xem