TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khai trương Đơn vị thận nhân tạo

17:28 | 16/12/2018 481 lượt xem