Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn - Địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân

19:43 | 26/02/2019 1,188 lượt xem