KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

16:23 | 24/02/2019 816 lượt xem