Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

16:23 | 24/02/2019 667 lượt xem