Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái sẵn sàng đi vào hoạt động

19:36 | 07/06/2018 855 lượt xem