TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

18:42 | 23/12/2018 272 lượt xem