Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

18:42 | 23/12/2018 358 lượt xem