TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả

18:45 | 28/10/2018 118 lượt xem