Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Yên Bình nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả

18:45 | 28/10/2018 183 lượt xem