Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng đào tạo

19:15 | 04/12/2017 309 lượt xem