LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Trung tá Vũ Văn Tính - Vẹn tròn chữ nghĩa, chữ tâm

19:31 | 30/10/2017 279 lượt xem