TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trung tá Vũ Văn Tính - Vẹn tròn chữ nghĩa, chữ tâm

19:31 | 30/10/2017 241 lượt xem