KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trung đoàn 752 (Sư đoàn 355) triển khai nhiệm vụ năm 2018

08:29 | 10/01/2018 1,362 lượt xem