Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trung đoàn 752 (Sư đoàn 355) triển khai nhiệm vụ năm 2018

08:29 | 10/01/2018 557 lượt xem