Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung đoàn 752 (Sư đoàn 355) triển khai nhiệm vụ năm 2018

08:29 | 10/01/2018 1,207 lượt xem