Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trồng dâu nuôi tằm để xây dựng nông thôn mới

17:49 | 28/04/2019 143 lượt xem