Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển vọng từ cây quế ở xã Trúc Lâu huyện Lục Yên

18:45 | 09/09/2018 310 lượt xem