LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Lung linh sắc màu văn hóa - du lịch và Ảnh đẹp danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" năm 2019

19:25 | 31/08/2019 157 lượt xem