Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Triển khai công tác Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

19:18 | 07/08/2018 68 lượt xem