Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển khai công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên

19:39 | 28/03/2019 195 lượt xem