TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Triển khai công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên

19:39 | 28/03/2019 125 lượt xem