Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

19:00 | 14/01/2019 206 lượt xem