Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV/2018.

19:22 | 11/10/2018 126 lượt xem