HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Trên thao trường diễn tập thực binh chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh 2017

19:42 | 25/05/2017 1,261 lượt xem