Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trên 50 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp

18:33 | 31/12/2017 579 lượt xem