Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trên 50 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp

18:33 | 31/12/2017 531 lượt xem