Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Trên 50 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp

18:33 | 31/12/2017 653 lượt xem