LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Trên 50 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp

18:33 | 31/12/2017 651 lượt xem