Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trên 300 tình nguyện viên đăng ký hiến máu tình nguyện“Trấn Yên ngàn trái tim hồng”năm 2019

19:33 | 08/04/2019 122 lượt xem