Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trên 200 hộ tham gia dự án sản xuất gạo Mường Lò

17:29 | 05/05/2019 64 lượt xem