Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trên 1.200 học sinh tham gia giao lưu "Ngày hội tiếng Anh"

18:53 | 23/03/2019 110 lượt xem