Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao tặng 40 suất quà Tết cho cựu TNXP tỉnh Yên Bái

19:39 | 09/01/2019 79 lượt xem