Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao quà cho Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải

19:37 | 24/10/2018 185 lượt xem