Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB xã Tuy Lộc – TP Yên Bái

19:25 | 02/11/2017 356 lượt xem