Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

19:47 | 23/11/2018 69 lượt xem